งานจำลองหาการครอบคลุม (Sound Coverage) และการกระจายระดับเสียง (dB-SPL Distribution) ของระบบเสียงภายในห้องโถงนิทรรศการ (Exhibition Hall)

สืบเนื่องมาจากว่าทางลูกค้าต้องการที่จะทราบอย่างเป็น + เห็นรูปธรรมว่าระบบเสียงที่ทางร้านเซ้นส์ดีนั้นได้ออกแบบไปให้นั้น ครอบคลุมพื้นที่ภายในโถงนิทรรศการ (Exhibition Hall) หรือไม่ ด้วยระบบลำโพงรุ่นที่ทางร้านตั้งใจออกแบบให้นั้นมี software ที่ช่วยในการออกแบบและสามารถจำลองระดับความดังเสียงได้ ทางร้านจึงนำแปลนของห้องมา mapping (ใส่เข้าไปใน software) และทำการ simulate หรือ จำลองระดับเสียงออกมาเพื่อประกอบการนำเสนอลูกค้า เพื่อเป็นการยืนยันว่าระบบลำโพงที่ทางร้านจะจัดชุดให้นั้นมีความดังโดยเฉลี่ยที่ครอบคลุมทั้งพื้นที่ รูปภาพที่ 1 นั้นคือปริมาณของเสียงตรง (direct sound) ไปยัง audience area หรือพื้นที่ผู้ฟัง  

บทความอื่นๆ

Blog

งานกรุประตูโรงหนัง House Samyan Mitrtown

งานกรุประตูโรงหนัง House Samyan ที่ตึกสามย่านมิตรทาวน์ หรือเดิมทีคือ “House RCA” พึ่งจะทำการสร้างเสร็จ พร้อมย้ายและเปิดตัวโรงหนังอย่างเป็นทางการไปเมื่อ 26 กันยายน 2562 ให้ผู้คนที่สนใจเข้าชมภาพยนตร์อิสระ หรือ “หนังอินดี้” “หนังนอกกระแส” แวะเวียนเข้ามาชมได้ รายงานการวัดค่าเสียง (Noise Measurement): – ความดังเสียงสูงสุด (Maximum peak) คือ

Read More »
Blog

งานรับเหมาปรับปรุงห้องชมรมดนตรี มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

งานเปลี่ยนจากห้องเอนกประสงค์เป็นห้องชมรมดนตรี มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ทางร้านเซ้นส์ดีได้รับความไว้วางใจจากทางคณะอาจารย์ให้เข้ารับเหมาปรับปรุงห้อง พร้อมกรุผนังกั้นเสียง และทำการซับเสียงภายในห้อง เพื่อรองรับการซ้อมดนตรีของนักศึกษาแพทย์ ตอนเย็นถึงค่ำหลังจากที่ไม่มีการเรียนการสอนแล้ว

Read More »