งานซับเสียงโถงนั่งเล่นบ้านคุณเค

งานนี้ลูกค้า – คุณเค ต้องการที่จะลดเสียงก้องภายในโถงนั่งเล่นของครอบครัวลง

 

ด้วยความที่คุณเคมีความคุ้นเคยกับสภาพอะคูสติกของห้องอยู่อาศัยที่ประเทศญี่ปุ่นพอสมควร เนื่องจากเคยใช้ชีวิตอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่นอยู่ช่วงเวลานึง ซึ่งโดยมากห้องของบ้านเรือนที่ประเทศญี่ปุ่นจะมีพื้นผิวส่วนที่เป็นผิวแข็งน้อย และประกอบไปด้วยพื้นผิวนิ่ม เช่น เสื่อทาทามิ (tatami) เบาะ ฉากกั้น เป็นต้น ประกอบกับเพดานที่โดยมากไม่ใช่โถงสูง ทำให้ปริมาตรของห้องนั้นไม่ใหญ่มาก องค์ประกอบเหล่านี้ทำให้เสียงก้องภายในพื้นที่อยู่อาศัย (residential dwellings) นั้นค่อนข้างน้อย จึงทำให้คุณเคมีความเคยชินกับสภาพอะคูสติกแบบนั้น จนกระทั่งเมื่อกลับมาเมืองไทยแล้วสร้างบ้านหลังใหม่ให้ครอบครัว ก็พบว่าพื้นที่ส่วนกลางของบ้านซึ่งมีฟังก์ชันเป็นห้องนั่งเล่นไปในตัวนั้นมีเสียงก้องที่ค่อนข้างสูง ซึ่งโดยส่วนตัวแล้วคุณเคยังไม่ค่อยประทับใจกับสภาพอะคูสติกแบบนี้

 

ทีมงานเซ้นส์ดีได้เข้าไปสำรวจหน้างานแล้ว และพบว่าปริมาตรของห้องนั้นอยู่ที่ร่วม 180 ลบ.ม. และบริเวณโดยรอบห้องนั้นประกอบไปด้วยพื้นผิวแข็งทั้งหมด เช่น กระจก ยิปซั่มฉาบเรียบ ผนังปูน พื้นกระเบื้อง ส่งผลให้มีเสียงก้องในปริมาณที่ค่อนข้างเยอะอยู่ทั่วในพื้นที่ เวลาคุณเคยืนพูดคุยกันกับภรรยาจากคนละฝั่งของห้องนั้นแทบจะฟังกันไม่ค่อยได้ศัพท์ คุณเคจึงต้องการที่จะลดเสียงก้องลงให้ได้มากที่สุด เพื่อเป็นการปรับสภาพอะคูสติกให้เป็นไปตามที่เคยชิน และเพื่อสุขภาวะในการใช้ชีวิตที่ดีภายในครอบครัวด้วย

 

ทั้งนี้ทางทีมงานเซ้นส์ดีได้ทำการซับเสียงโดยใช้ระบบ “perforated gypsum ceiling” ร่วมกับฉนวนใยพอลีเอสเตอร์ (polyester sound absorption panel) โดยทำการรื้อถอนฝ้าเดิมที่อยู่ในส่วนที่เกี่ยวข้องออกทั้งหมด เพื่อวางระบบฝ้าเพดานอะคูสติกใหม่

 

เหตุผลที่เลือกใช้ระบบการซับเสียงแบบนี้ก็เพื่อที่จะหลีกเลี่ยงการไปกระทบงานตกแต่งภายใน (interior design) ให้ได้น้อยที่สุด เนื่องจากคุณเคและครอบครัวพึงพอใจกับ “mood & tone” ของงานตกแต่งอยู่แล้ว

 

ด้วยวิธีนี้คุณเคเลยได้ห้องเดิม เพิ่มเติมคือความเงียบที่ลดลง

บทความอื่นๆ

Blog

งานซับเสียงโถงนั่งเล่นบ้านคุณเค

งานนี้ลูกค้า – คุณเค ต้องการที่จะลดเสียงก้องภายในโถงนั่งเล่นของครอบครัวลงด้วยความที่คุณเคมีความคุ้นเคยกับสภาพอะคูสติกของห้องอยู่อาศัยที่ประเทศญี่ปุ่นพอสมควร เนื่องจากเคยใช้ชีวิตอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่นอยู่ช่วงเวลานึง ซึ่งโดยมากห้องของบ้านเรือนที่ประเทศญี่ปุ่นจะมีพื้นผิวส่วนที่เป็นผิวแข็งน้อย และประกอบไปด้วยพื้นผิวนิ่ม เช่น เสื่อทาทา…

Read More »
Blog

งานซับเสียงห้องทำงาน บริษัท i-secure

หลังจากที่ทางทีมงานเซ้นส์ดีได้ทำการแก้ไขปัญหาเรื่องเสียงก้องให้กับห้องประชุม huddle space ที่มีการใช้ระบบ video-conference ไปแล้ว ทางร้านเซ้นส์ดีก็ได้รับความไว้วางใจจากลูกค้า i-secure ให้ช่วยแก้ปัญหาเรื่องเสียงก้องในห้องทำงานของผู้บริหารต่อเนื่องไปด้วยเลย เนื่องจากทางผู้บริหารก็มีการใช้งานระบบ video-conferencing อยู่ตลอด

Read More »