ติดแผ่นซับเสียงโพลีเอสเตอร์ (Polyester Absorption Panel) ลดการรวนของกล้องชนิด auto-tracking

การใช้กล้องแบบ auto-tracking คอยหมุนจับภาพผู้พูดโดยอัตโนมัตินั้นเป็นคอนเซ็ปต์ (concept) ที่ดี แต่หากสภาพอะคูสติกไม่เป็นใจ ก็สามารถทำให้กล้องนั้นรวนได้

โดยหลักการของกล้องนั้นสามารถเล็งเห็นแหล่งที่มา (localization) ของเสียงได้จากความดังเสียงที่วิ่งมาเข้าในไมโครโฟนเรียงแถวในตัว (built-in microphone array) พร้อมกับระบบเซนเซอร์หลายตัวที่มาอยู่ภายในตัวกล้อง (built-in sennsors) ทำงานร่วมกัน ตัวกล้องซึ่งมี 2 ตัวที่ใช้พร้อมกันจึงสามารถบรรลุเป้าหมายของการเป็น speaker-tracking camera system ได้ 

ปัญหามีอยู่ว่ากล้องนั้นถูกติดตั้งค่อนข้างใกล้กับฝ้าเพดาน (30 ซม. โดยประมาณ) ทำให้เสียงสะท้อนตอนต้น (early reflection) ของผู้พูดที่เกิดจากการกระทบชิ่งฝ้าแล้วกระเด้งมาเข้าไมโครโฟนของตัวกล้อง ทำให้กล้องนั้น “เข้าใจผิด” ว่าเสียงมาจากข้างบน ทำให้กล้องคอยที่จะหมุนปรับหาผู้พูดที่อยู่บนโต๊ะประชุม สลับกับหมุนไปหาเสียงกระทบชิ่งจากฝ้าเพดาน ดั่งเหมือนกับว่าแหล่งกำเนิดเสียงนั้นมากจากหลายทิศทาง กล้องจึงหมุนไม่หยุด

ทางแก้จึงเป็นการทำให้กล้องนั้น “ไม่สับสน” ในทิศทางการมาของเสียง

ทางทีมงานเซ้นส์ดีจึงได้ทำการติดตั้งแผ่นซับเสียง Cosmo รุ่น Custom (เพื่อให้เข้ากับ pattern ที่มุมของตัวฝ้า) ไปที่บริเวณเหนือตัวกล้อง เพื่อไม่ให้เสียงสะท้อนมาเข้าตัวกล้อง

หลังจากติดตั้งแผ่นซับเสียง Cosmo รุ่น Custom เรียบร้อย กล้อง conference camera แบบ speaker-tracking กลับมาใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ จับภาพผู้พูดได้อย่างถูกต้อง เนื่องจากไม่มีเสียงสะท้อนจากฝ้าเหนือกล้องแล้ว

บทความอื่นๆ

Blog

งานซับเสียงโถงนั่งเล่นบ้านคุณเค

งานนี้ลูกค้า – คุณเค ต้องการที่จะลดเสียงก้องภายในโถงนั่งเล่นของครอบครัวลง ด้วยความที่คุณเคมีความคุ้นเคยกับสภาพอะคูสติกของห้องอยู่อาศัยที่ประเทศญี่ปุ่นพอสมควร เนื่องจากเคยใช้ชีวิตอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่นอยู่ช่วงเวลานึง ซึ่งโดยมากห้องของบ้านเรือนที่ประเทศญี่ปุ่นจะมีพื้นผิวส่วนที่เป็นผิวแข็งน้อย และประกอบไปด้วยพื้นผิวนิ่ม เช่น เสื่อทาทามิ (tatami) เบาะ ฉากกั้น เป็นต้น ประกอบกับเพดานที่โดยมากไม่ใช่โถงสูง ทำให้ปริมาตรของห้องนั้นไม่ใหญ่มาก องค์ประกอบเหล่านี้ทำให้เสียงก้องภายในพื้นที่อยู่อาศัย (residential dwellings) นั้นค่อนข้างน้อย จึงทำให้คุณเคมีความเคยชินกับสภาพอะคูสติกแบบนั้น จนกระทั่งเมื่อกลับมาเมืองไทยแล้วสร้างบ้านหลังใหม่ให้ครอบครัว ก็พบว่าพื้นที่ส่วนกลางของบ้านซึ่งมีฟังก์ชันเป็นห้องนั่งเล่นไปในตัวนั้นมีเสียงก้องที่ค่อนข้างสูง ซึ่งโดยส่วนตัวแล้วคุณเคยังไม่ค่อยประทับใจกับสภาพอะคูสติกแบบนี้ ทีมงานเซ้นส์ดีได้เข้าไปสำรวจหน้างานแล้ว

Read More »
Blog

งานซับเสียงห้องทำงาน บริษัท i-secure

หลังจากที่ทางทีมงานเซ้นส์ดีได้ทำการแก้ไขปัญหาเรื่องเสียงก้องให้กับห้องประชุม huddle space ที่มีการใช้ระบบ video-conference ไปแล้ว ทางร้านเซ้นส์ดีก็ได้รับความไว้วางใจจากลูกค้า i-secure ให้ช่วยแก้ปัญหาเรื่องเสียงก้องในห้องทำงานของผู้บริหารต่อเนื่องไปด้วยเลย เนื่องจากทางผู้บริหารก็มีการใช้งานระบบ video-conferencing อยู่ตลอด และประสบปัญหาเรื่องเสียงที่คล้ายกันกับห้อง huddle space ซึ่งทีมงานเซ้นส์ดีก็ได้ทำการซับเสียง โดยเพิ่มปริมาณวัสดุซับเสียงเข้าไปในปริมาณที่พอเหมาะ ทำให้เสียงก้อง (reverberation) นั้นน้อยลงเยอะ ให้ความรู้สึกว่าห้องนั้นมีความเงียบลง ซึ่งนอกเหนือจากการที่ทางผู้บริหารสามารถประชุม online ได้อย่างมีประสิทธิภาพเนื่องจากได้ยินเสียงจากคู่สนทนาชัดเจน และผู้ฟังปลายทางยังสามารถได้ยินผู้บริหารได้อย่างชัดถ้อยชัดคำแล้วนั้น

Read More »
Blog

งานซับเสียงห้อง Huddle Space บริษัท i-secure

งานซับเสียงห้อง huddle space เพื่อใช้ในการทำ video-conference ที่มาที่ไปของงานนี้คือ ลูกค้าประสบปัญหาเสียงภายในห้องประชุมย่อย ที่มีการใช้ระบบ video-conferencing อยู่ต่อเนื่อง และมีความรู้สึกว่าเวลาทำการประชุมออนไลน์นั้น สตาฟฟังเสียงจากฝั่งปลายสาย (far-end) ได้ไม่ชัดเจนเท่าที่ควร อีกทั้งปลายสายก็ยังฟังเสียงจากสตาฟฝั่งต้นทาง (near-end) ไม่ค่อยรู้เรื่องอีกด้วย ลูกค้าจึงติดต่อทางร้านเซ้นส์ดีให้เข้าไปช่วยประเมิน (assess) ปัญหา และหาสาเหตุของปัญหาที่แท้จริง ซึ่งจากการที่ทางทีมงานเซ้นส์ดีได้เข้าไปตรวจสอบพบว่าปัญหาประกอบไปด้วย 2 ปัญหาเรื่องเสียงที่ไม่เกี่ยวกัน แต่เกิดจากปัญหาของสภาพอะคูสติกภายในห้องต้นทางเดียวกัน

Read More »