นโยบายการรับประกันสินค้า


นโยบายการรับประกันสินค้า

 1. ทางร้านเซ้นส์ดี (sense-d.com) โดย บริษัท โปรไทม์ บิสซิเนส จำกัด สงวนสิทธ์รับประกันเฉพาะสินค้าที่ซื้อจากทางบริษัทฯ เท่านั้น
 2. โดยสินค้าที่ซื้อผ่านเว็บไซต์ของทางร้านฯ หรือผ่านช่องทางแบบออฟไลน์อื่นๆ มีการรับประกันจากผู้ผลิตและผู้นำเข้าที่แตกต่างกัน โดยให้ เป็นไปตามเงื่อนไขการรับประกันของแต่ละผู้ผลิต
 3. ทั้งนี้ ลูกค้าสามารถสอบถามทางร้านฯได้ ผ่านช่องทางต่างๆ ที่แสดงไว้ในหัวข้อ ติดต่อเรา
 4. การรับประกันสินค้าจะเริ่มนับจากวันที่สินค้าได้รับการส่งมอบให้แก่ลูกค้าตามหลักฐานการซื้อ เช่น ใบกำกับภาษี ใบเสร็จรับเงิน ใบส่งของ
 5. ในการรับบริการซ่อมสินค้า หากสินค้าอยู่ในประกัน ลูกค้าต้องเสียค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการส่งซ่อมเอง เช่น ค่าขนส่ง ยกเว้นค่าใช้จ่ายในงานซ่อมของช่าง
 6. ทางร้านฯ ไม่รับภาระค่าใช้จ่ายระหว่างเวลาส่งซ่อม หรือรออะไหล่ เช่น ค่าผ่อนชำระสินค้า หรือค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่อาจเกิดขึ้นระหว่างส่งสินค้าเข้ารับบริการ
 7. ทางร้านฯ รับประกันความเสียหายของสินค้าภายใต้การใช้งานที่ถูกวิธี และความเสียหายที่เกิดจากความผิดพลาดในตัวสินค้าเท่านั้น
 8. ทางร้านฯ ไม่รับเปลี่ยน และไม่รับคืนสินค้าที่ผิดเงื่อนไขการรับประกัน
 9. ทางร้านฯ สงวนสิทธิ์ในการรับคืน เปลี่ยนสินค้าที่ซื้อไปจากบริษัท โดยที่มิได้มีความเสียหาย หรือบกพร่องจากการใช้งานปกติ โดยการตัดสิน  ของบริษัทฯถือเป็นที่สุด
 10. ทางร้านฯ สงวนสิทธิ์ในการรับซ่อม หรือเคลมสินค้าที่ไม่ได้ซื้อไปจากทางร้านฯ โดยการตัดสินของบริษัทฯถือเป็นที่สุด
 11. ทางร้านฯ ไม่รับประกัน คู่มือ ใบรับประกัน กล่องสินค้า หรืออุปกรณ์ที่แถมมากับตัวสินค้า เช่น ปลั๊กไฟ สายต่อ ฯลฯ
 12. ลูกค้าสามารถเปลี่ยนสินค้าได้ ในกรณีที่สินค้าที่ส่งไปถึงลูกค้านั้น เป็นสินค้าที่ไม่ตรงกับรายละเอียดสินค้าที่ลูกค้าได้ทำรายการสั่งซื้อไว้
 13. สินค้าที่ได้รับความเสียหายและอยู่ในกรณีดังกล่าวข้างต้น ทางร้านฯจะทำการส่งซ่อมให้ โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ แต่ทั้งนี้ จะต้องขึ้นอยู่กับเงื่อนไขซึ่งถือเป็นสาระสำคัญดังต่อไปนี้  

การรับประกันสินค้าไม่ครอบคลุมกรณีดังต่อไปนี้

 1. สินค้าไม่ได้ซื้อจาก sense-d.com หรือ บริษัท โปรไทม์ บิสซิเนส จำกัด
 2. สินค้าเสียหายอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุ การใช้งานที่ผิดวิธี รวมถึงผิดวัตถุประสงค์ การทดลอง การสาธิต การซ่อมบำรุง การติดตั้ง การปรับหรือการดัดแปลงที่ไม่เหมาะสม และความผิดพลาด หรือความประมาทซึ่งเกิดจากความเข้าใจคลาดเคลื่อนไปจากขั้นตอนกระบวนการใช้ซึ่งระบุไว้ในคู่มือการใช้ผลิตภัณฑ์
 3. สินค้ามีสภาพผิดปกติอันได้แก่ ไหม้, แตก, หัก, บิ่น, งอ, ยุบ, เบี้ยว, ร้าว, ทะลุ หรือ มีรอยขูดถลอก
 4. อาการเสีย หรือความเสียหาย หรือการทำงานที่ผิดปกติอันเนื่องมาจากการทำอาหาร หรือเครื่องดื่มหกใส่สินค้า
 5. สินค้าได้รับความเสียหายจากความชื้น น้ำ ของเหลว ยกเว้นสินค้าที่มีการระบุอย่างชัดเจนว่ามีคุณสมบัติในการป้องกันได้ แต่ต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่ผู้ผลิตสินค้ากำหนด
 6. ความเสียหายที่เกิดขึ้นจากภัยธรรมชาติ เช่น ไฟไหม้ น้ำท่วม แผ่นดินไหว หรือโจรกรรม
 7. อาการเสียอันเนื่องมาจากการใช้แรงดันไฟฟ้าผิดไปจากแรงดันไฟฟ้ามาตรฐานในประเทศไทย
 8. สินค้าเสียหายเนื่องจากปัจจัยภายนอก เช่น ไฟตก, ไฟเกิน, ฟ้าผ่า เป็นต้น
 9. การสึกหรอโดยทั่วไปตามอายุการใช้งานและการฉีกขาด การสึกกร่อนขึ้นสนิม หรือรอยเปรอะเปื้อน และภัยจากสัตว์หรือแมลงกัดแทะ
 10. รอยขูดขีดและความเสียหายที่เกิดขึ้นบนพื้นผิวและส่วนประกอบภายนอกที่เกิดจากการใช้งานของลูกค้า
 11. ความเสียหายที่เกิดจากความผิดพลาดจากการขนส่งและนำส่งของผู้ให้บริการขนส่ง
 12. หมายเลขเครื่องของผลิตภัณฑ์ (serial number) ถูกแก้ไข, ลบ, ขีดฆ่า, ทำลาย หรือไม่สามารถอ่านได้จากตัวสินค้า หรือไม่ตรงกับข้อมูลการผลิตหรือไม่มีหลักฐานการซื้อสินค้า
 13. สินค้าที่มีสภาพการทำงานปกติ ไม่แสดงอาการติดขัด หรือขัดข้องในการทำงานแต่อย่างใด
 14. สินค้าที่มีสภาพสินค้าเสียหายอย่างมาก จนไม่อยู่ในสภาพที่สามารถซ่อมแช่มได้

บทความอื่นๆ

Blog

งานกรุประตูโรงหนัง House Samyan Mitrtown

งานกรุประตูโรงหนัง House Samyan ที่ตึกสามย่านมิตรทาวน์ หรือเดิมทีคือ “House RCA” พึ่งจะทำการสร้างเสร็จ พร้อมย้ายและเปิดตัวโรงหนังอย่างเป็นทางการไปเมื่อ 26 กันยายน 2562 ให้ผู้คนที่สนใจเข้าชมภาพยนตร์อิสระ หรือ “หนังอินดี้” “หนังนอกกระแส” แวะเวียนเข้ามาชมได้ รายงานการวัดค่าเสียง (Noise Measurement): – ความดังเสียงสูงสุด (Maximum peak) คือ

Read More »
Blog

งานรับเหมาปรับปรุงห้องชมรมดนตรี มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

งานเปลี่ยนจากห้องเอนกประสงค์เป็นห้องชมรมดนตรี มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ทางร้านเซ้นส์ดีได้รับความไว้วางใจจากทางคณะอาจารย์ให้เข้ารับเหมาปรับปรุงห้อง พร้อมกรุผนังกั้นเสียง และทำการซับเสียงภายในห้อง เพื่อรองรับการซ้อมดนตรีของนักศึกษาแพทย์ ตอนเย็นถึงค่ำหลังจากที่ไม่มีการเรียนการสอนแล้ว

Read More »