ระบบเพลงพื้นหลัง Background Music (BGM)

งานออกแบบพร้อมติดตั้งระบบ BGM ให้กับ Virtual Reality Cafe, VR1 – Thonglor เป็นงานระบบเล็กๆซึ่งอุปกรณ์ประกอบไปด้วย:

1. Yamaha = MA2030 = มิกเซอร์แบบมีแอมปลิไฟเออร์ในตัว (Mixing Amplifier) x 1 เครื่อง
2. Yamaha = VS6W = ลำโพงตู้ 2-ทาง สีขาว x 4 ใบ

ที่ทางร้านเลือกใช้ลำโพงรุ่นนี้เนื่องจาก ceiling เป็นเพดานปูนเปลือยทำให้การติดตั้งลำโพงตู้แบบคว่ำหน้าลงนั้นสะดวกกว่าการใช้ลำโพงเพดาน ซึ่งจะต้องทำกล่อง (backcan) มาครอบหลังใบลำโพง ทำให้ต้องเพิ่มขั้นตอนที่ไม่จำเป็นในการทำงาน และเป็นการสิ้นเปลืองทรัพยากร (resource) โดยใช่เหตุ ดังนั้นการเลือกใช้ลำโพงตู้ไปเลยจะเหมาะสมกว่ามากในลักษณะพื้นที่แบบนี้

อีกทั้งตู้ลำโพงรุ่นนี้เป็นลำโพง 2-ทาง (2-way) ประกอบไปด้วยดอก 6.5 นิ้ว (6.5″ driver) และดอกเสียงแหลมขนาด 1 นิ้ว (1″ tweeter) อย่างละ 1 ดอก แยกกันตอบสนองความถี่โดย passive crossover ตัดที่ 15kHz โดยมีความไวที่ 90 dB-SPL@1W, 1M ภายในแกนกระจายเสียง (on-axis) และมีการตอบสนองความถี่ (frequency response) ภายในช่วง 80 – 20,000 Hz ซึ่งหมายความว่าสามารถให้ความดังและครอบคลุมความถี่พอที่จะให้สุนทรียภาพภายในพื้นที่นี้ได้อย่างเพียงพอ

บทความอื่นๆ

Blog

งานซับเสียงโถงนั่งเล่นบ้านคุณเค

งานนี้ลูกค้า – คุณเค ต้องการที่จะลดเสียงก้องภายในโถงนั่งเล่นของครอบครัวลง ด้วยความที่คุณเคมีความคุ้นเคยกับสภาพอะคูสติกของห้องอยู่อาศัยที่ประเทศญี่ปุ่นพอสมควร เนื่องจากเคยใช้ชีวิตอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่นอยู่ช่วงเวลานึง ซึ่งโดยมากห้องของบ้านเรือนที่ประเทศญี่ปุ่นจะมีพื้นผิวส่วนที่เป็นผิวแข็งน้อย และประกอบไปด้วยพื้นผิวนิ่ม เช่น เสื่อทาทามิ (tatami) เบาะ ฉากกั้น เป็นต้น ประกอบกับเพดานที่โดยมากไม่ใช่โถงสูง ทำให้ปริมาตรของห้องนั้นไม่ใหญ่มาก องค์ประกอบเหล่านี้ทำให้เสียงก้องภายในพื้นที่อยู่อาศัย (residential dwellings) นั้นค่อนข้างน้อย จึงทำให้คุณเคมีความเคยชินกับสภาพอะคูสติกแบบนั้น จนกระทั่งเมื่อกลับมาเมืองไทยแล้วสร้างบ้านหลังใหม่ให้ครอบครัว ก็พบว่าพื้นที่ส่วนกลางของบ้านซึ่งมีฟังก์ชันเป็นห้องนั่งเล่นไปในตัวนั้นมีเสียงก้องที่ค่อนข้างสูง ซึ่งโดยส่วนตัวแล้วคุณเคยังไม่ค่อยประทับใจกับสภาพอะคูสติกแบบนี้ ทีมงานเซ้นส์ดีได้เข้าไปสำรวจหน้างานแล้ว

Read More »
Blog

งานซับเสียงห้องทำงาน บริษัท i-secure

หลังจากที่ทางทีมงานเซ้นส์ดีได้ทำการแก้ไขปัญหาเรื่องเสียงก้องให้กับห้องประชุม huddle space ที่มีการใช้ระบบ video-conference ไปแล้ว ทางร้านเซ้นส์ดีก็ได้รับความไว้วางใจจากลูกค้า i-secure ให้ช่วยแก้ปัญหาเรื่องเสียงก้องในห้องทำงานของผู้บริหารต่อเนื่องไปด้วยเลย เนื่องจากทางผู้บริหารก็มีการใช้งานระบบ video-conferencing อยู่ตลอด และประสบปัญหาเรื่องเสียงที่คล้ายกันกับห้อง huddle space ซึ่งทีมงานเซ้นส์ดีก็ได้ทำการซับเสียง โดยเพิ่มปริมาณวัสดุซับเสียงเข้าไปในปริมาณที่พอเหมาะ ทำให้เสียงก้อง (reverberation) นั้นน้อยลงเยอะ ให้ความรู้สึกว่าห้องนั้นมีความเงียบลง ซึ่งนอกเหนือจากการที่ทางผู้บริหารสามารถประชุม online ได้อย่างมีประสิทธิภาพเนื่องจากได้ยินเสียงจากคู่สนทนาชัดเจน และผู้ฟังปลายทางยังสามารถได้ยินผู้บริหารได้อย่างชัดถ้อยชัดคำแล้วนั้น

Read More »
Blog

งานซับเสียงห้อง Huddle Space บริษัท i-secure

งานซับเสียงห้อง huddle space เพื่อใช้ในการทำ video-conference ที่มาที่ไปของงานนี้คือ ลูกค้าประสบปัญหาเสียงภายในห้องประชุมย่อย ที่มีการใช้ระบบ video-conferencing อยู่ต่อเนื่อง และมีความรู้สึกว่าเวลาทำการประชุมออนไลน์นั้น สตาฟฟังเสียงจากฝั่งปลายสาย (far-end) ได้ไม่ชัดเจนเท่าที่ควร อีกทั้งปลายสายก็ยังฟังเสียงจากสตาฟฝั่งต้นทาง (near-end) ไม่ค่อยรู้เรื่องอีกด้วย ลูกค้าจึงติดต่อทางร้านเซ้นส์ดีให้เข้าไปช่วยประเมิน (assess) ปัญหา และหาสาเหตุของปัญหาที่แท้จริง ซึ่งจากการที่ทางทีมงานเซ้นส์ดีได้เข้าไปตรวจสอบพบว่าปัญหาประกอบไปด้วย 2 ปัญหาเรื่องเสียงที่ไม่เกี่ยวกัน แต่เกิดจากปัญหาของสภาพอะคูสติกภายในห้องต้นทางเดียวกัน

Read More »