วัดระดับความดังเสียงต่างๆ ภายในห้องเครื่องของโรงงานอาหารสัตว์ที่จังหวัดสุพรรณบุรี

วัดระดับความดังเสียงต่างๆ ภายในห้องเครื่องของโรงงานอาหารสัตว์ที่จังหวัดสุพรรณบุรี

สภาพแวดล้อมของการวัด (test environment) และวิธีการเรียบเรียงการวัด (test methodology):

การวัดเสียงมีขึ้นระหว่างเวลา 13.30 น. – 15.00 น. ของวันที่ 14 พฤศจิกายน 2562

 
– เครื่องวัดเสียงได้มาตรฐาน IEC-61672 Class 1
– ตั้งเครื่องวัดที่ระดับความสูง 1.25 ซม.
– วัดเสียงของห้องเครื่อง 2 ห้อง ขณะที่ห้องเครื่องทำงาน
– ตำแหน่งในการวัด:
1. กลางห้องเครื่อง
2. หน้าประตูห้องเครื่อง

– ชนิดของค่าเสียงที่วัดตามจุดต่างๆ:
1. dB-SPL (A-weight)
2. Noise Curve (NC)
3. Real-Time-Analysis (RTA)

ปัญหาและประเด็นที่ควรได้รับการปรับปรุง:

1. เสียงจากภายในห้องเครื่องมีระดับเสียงที่สูงมากและเสียงออกมาภายนอกห้องเครื่องมากกว่าที่ควรจะเป็น
2. ค่า Noise Criteria มีค่าที่สูงเกิน
3. ความถี่ที่มีช่วงระดับความดังมากในห้องเครื่องที่ 1 คือ 200Hz และ 400Hz
4. ความถี่ที่มีช่วงระดับความดังมากในห้องเครื่องที่ 2 คือ 100 Hz, 200 Hz, 630 Hz และ 1250 Hz

สภาพอะคูสติกของห้องปัจจุบัน:
1. Sound Pressure Level (SPL) – เป็นค่าที่ไว้สำหรับวัดความดังของเสียง หน่วยวัดเป็น dBA เลือกใช้เป็น A-weight เนื่องจากการเก็บค่ามีความใกล้เคียงกับหูมนุษย์มากที่สุด โดยถ้า SPL ยิ่งมีค่ามากขึ้น แสดงถึงเสียงมีความดังเพิ่มขึ้น ในขณะเดียวกัน ถ้า SPL ยิ่งมีค่าน้อยคือเสียงมีความดังที่ลดลง โดยจากผลการวัดเสียงที่ห้องเครื่องทั้ง 2 ห้องได้ผลดังภาพที่แสดงดังนี้:

บทความอื่นๆ

Blog

งานกรุประตูโรงหนัง House Samyan Mitrtown

งานกรุประตูโรงหนัง House Samyan ที่ตึกสามย่านมิตรทาวน์ หรือเดิมทีคือ “House RCA” พึ่งจะทำการสร้างเสร็จ พร้อมย้ายและเปิดตัวโรงหนังอย่างเป็นทางการไปเมื่อ 26 กันยายน 2562 ให้ผู้คนที่สนใจเข้าชมภาพยนตร์อิสระ หรือ “หนังอินดี้” “หนังนอกกระแส” แวะเวียนเข้ามาชมได้ รายงานการวัดค่าเสียง (Noise Measurement): – ความดังเสียงสูงสุด (Maximum peak) คือ

Read More »
Blog

งานรับเหมาปรับปรุงห้องชมรมดนตรี มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

งานเปลี่ยนจากห้องเอนกประสงค์เป็นห้องชมรมดนตรี มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ทางร้านเซ้นส์ดีได้รับความไว้วางใจจากทางคณะอาจารย์ให้เข้ารับเหมาปรับปรุงห้อง พร้อมกรุผนังกั้นเสียง และทำการซับเสียงภายในห้อง เพื่อรองรับการซ้อมดนตรีของนักศึกษาแพทย์ ตอนเย็นถึงค่ำหลังจากที่ไม่มีการเรียนการสอนแล้ว

Read More »