ศูนย์ฟอกไต เคที เมดิคอล เซอร์วิส – ตรวจสอบระดับเสียงแบบเฉลี่ยระหว่างช่วงเวลาใดๆ (LAeq)

TEST ENVIRONMENT

การวัดมีขึ้นระหว่างเวลา 14.00 น. – 18.00 น. ของวันที่ 16 ตุลาคม 2561
รายละเอียดการวัดค่า:
− เครื่องวัดเสียงได้มาตรฐาน IEC-61672 Class 1
− เครื่องวัดตั้งเป็นโหมด LAeq
− วัดแบบ A-weight
− วัดความดังทุกๆ 1 วินาที
− คำนวนค่าเฉลี่ยความดังทุกๆ 1 นาที
− ตั้งเครื่องวัดบนขาตั้ง ที่ระดับความสูง 1.25 ซม.
− ตั้งไว้ที่ตำแหน่งกลางห้อง ติดริมทางเดิน
− จำนวนผู้ป่วยเต็มห้อง – 100% occupancy
REPORT
− ความดังเสียงไม่เกิน 80 dBA ทั้ง peak และ average ตลอดระยะเวลาการวัด 4 ชั่วโมง
− ความดังเสียงสูงสุด (maximum peak) คือ 76.2 dBA ตลอดระยะเวลาการวัด 4 ชั่วโมง
− ความดังเสียงสูงสุดแบบเฉลี่ยภายใน 1 นาที คือ 72.3 dBA ตลอดระยะเวลาการวัด 4 ชั่วโมง
− ความดังเสียงเบาสุดแบบ peak คือ 55.6 dBA ตลอดระยะเวลาการวัด 4 ชั่วโมง
− ความดังเสียงเบาที่สุดแบบเฉลี่ยภายใน 1 นาที คือ 56.9 dBA ตลอดระยะเวลาการวัด 4 ชั่วโมง

DATA REPORT

ค่าการกระจายระดับเสียง คิดเป็น% ต่อรวมทั้งหมด 4 ชั่วโมง:

ค่าการกระจายระดับเสียง คิดเป็น% ต่อ 1 ชั่วโมง ระหว่าง 14.00 – 15.00:

 

ค่าการกระจายระดับเสียง คิดเป็น% ต่อ 1 ชั่วโมง ระหว่าง 14.00 – 15.00:

 

ค่าการกระจายระดับเสียง คิดเป็น% ต่อ 1 ชั่วโมง ระหว่าง 16.00 – 17.00:

 

ค่าการกระจายระดับเสียง คิดเป็น% ต่อ 1 ชั่วโมง ระหว่าง 17.00 – 18.00:

 

ค่าการกระจายระดับเสียง แบบเปรียบเทียบกัน ระหว่างทุกๆชั่วโมง รวม 4 ชั่วโมง:

 

บทความอื่นๆ

Blog

งานซับเสียงโถงนั่งเล่นบ้านคุณเค

งานนี้ลูกค้า – คุณเค ต้องการที่จะลดเสียงก้องภายในโถงนั่งเล่นของครอบครัวลงด้วยความที่คุณเคมีความคุ้นเคยกับสภาพอะคูสติกของห้องอยู่อาศัยที่ประเทศญี่ปุ่นพอสมควร เนื่องจากเคยใช้ชีวิตอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่นอยู่ช่วงเวลานึง ซึ่งโดยมากห้องของบ้านเรือนที่ประเทศญี่ปุ่นจะมีพื้นผิวส่วนที่เป็นผิวแข็งน้อย และประกอบไปด้วยพื้นผิวนิ่ม เช่น เสื่อทาทา…

Read More »
Blog

งานซับเสียงห้องทำงาน บริษัท i-secure

หลังจากที่ทางทีมงานเซ้นส์ดีได้ทำการแก้ไขปัญหาเรื่องเสียงก้องให้กับห้องประชุม huddle space ที่มีการใช้ระบบ video-conference ไปแล้ว ทางร้านเซ้นส์ดีก็ได้รับความไว้วางใจจากลูกค้า i-secure ให้ช่วยแก้ปัญหาเรื่องเสียงก้องในห้องทำงานของผู้บริหารต่อเนื่องไปด้วยเลย เนื่องจากทางผู้บริหารก็มีการใช้งานระบบ video-conferencing อยู่ตลอด

Read More »