สถานีรถไฟฟ้า BTS – งานจำลองค่าเสียง (Acoustical Properties Simulation)

งานนี้เป็นการตรวจสอบหรือ verify ว่าค่าเสียงอันประกอบไปด้วย ความดัง (Sound-Pressure-Level, dB-SPL), ดัชนีชี้วัดการส่งผ่านเสียงพูด (Speech-Transmission-Index, STI) ของระบบเสียงตามสาย (Public Address System) ที่จะติดตั้งภายในสถานีรถไฟฟ้า BTS ตามจุดต่างๆ (10+ สถานี) นั้นมีค่าที่เหมาะสมแล้วหรือไม่

ขั้นตอนการทำงาน:

1. รับแบบ AutoCAD จากลูกค้า ซึ่งต้องประกอบไปด้วย:
   1.1 Floor Plan (แปลนพื้น)
   1.2 Reflected Ceiling Plan (แปลนเพดาน/ฝ้า)
   1.3 Elevation (รูปด้าน)
   1.4 Section (รูปตัด)

2. นำแบบทั้งหมดมา review เพื่อดูว่าแบบที่เกี่ยวเนื่องกับพื้นที่ที่ต้องการทำการจำลองมีตรงไหน และกี่แผ่นบ้าง (งานนี้ลูกค้าให้มาทั้ง lot รวมแล้วประมาณเกือบ 2GB ซึ่งเยอะมาก) และทำการย่อยไฟล์มาให้เหลือเฉพาะที่จำเป็น

3. ทำการขึ้นโมเดลใน Ease Software (Junior/4.4), โดยใช้วิธีลากเส้นต่อจุด หรือขึ้นรูปห้องจาก SketchUp (ต้องเป็นเวอร์ชั่น 8 หรือน้อยกว่าเท่านั้น Ease ไม่รองรับไฟล์ .skp ที่สูงกว่าเวอร์ชั่น 8) แล้ว import file.skp เข้ามาใน Ease

4. ใส่ face ให้กับ plane ต่างๆ และต้องแน่นอนว่า face นั้นเรียบแบน (flat)

5. ใส่วัสดุ (absorption material) ให้กับพื้นผิวต่างๆ

6. ทำห้องให้แน่นอนว่าเป็นห้องปิด (closed-room) และไม่มีรูรั่ว (no holes)

7. ใส่ audience area ระดับความสูงปกติท่านั่งจะอยู่ที่ประมาณ 1.20 – 1.25 เมตร ถ้าคนยืนให้คิดที่ประมาณ 1.60 – 1.70 เมตร (เป็นระดับความสูงของหูคนมาตรฐานทั่วไป)

8. ใส่ลำโพงตามจุดต่างๆ 

9. เลือกยี่ห้อและรุ่นลำโพงจาก library/database 

10. ใส่ค่าพลังงานให้กับลำโพงแต่ละจุด

11. จากนั้นจึงทำ area mapping ออกมา
   

บทความอื่นๆ

Blog

งานกรุประตูโรงหนัง House Samyan Mitrtown

งานกรุประตูโรงหนัง House Samyan ที่ตึกสามย่านมิตรทาวน์ หรือเดิมทีคือ “House RCA” พึ่งจะทำการสร้างเสร็จ พร้อมย้ายและเปิดตัวโรงหนังอย่างเป็นทางการไปเมื่อ 26 กันยายน 2562 ให้ผู้คนที่สนใจเข้าชมภาพยนตร์อิสระ หรือ “หนังอินดี้” “หนังนอกกระแส” แวะเวียนเข้ามาชมได้ รายงานการวัดค่าเสียง (Noise Measurement): – ความดังเสียงสูงสุด (Maximum peak) คือ

Read More »
Blog

งานรับเหมาปรับปรุงห้องชมรมดนตรี มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

งานเปลี่ยนจากห้องเอนกประสงค์เป็นห้องชมรมดนตรี มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ทางร้านเซ้นส์ดีได้รับความไว้วางใจจากทางคณะอาจารย์ให้เข้ารับเหมาปรับปรุงห้อง พร้อมกรุผนังกั้นเสียง และทำการซับเสียงภายในห้อง เพื่อรองรับการซ้อมดนตรีของนักศึกษาแพทย์ ตอนเย็นถึงค่ำหลังจากที่ไม่มีการเรียนการสอนแล้ว

Read More »