OUR BLOG

Blog

งานซับเสียงโถงนั่งเล่นบ้านคุณเค

งานนี้ลูกค้า – คุณเค ต้องการที่จะลดเสียงก้องภายในโถงนั่งเล่นของครอบครัวลง ด้วยความที่คุณเคมีความคุ้นเคยกับสภาพอะคูสติกของห้องอยู่อาศัยที่ประเทศญี่ปุ่นพอสมควร เนื่องจากเคยใช้ชีวิตอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่นอยู่ช่วงเวลานึง ซึ่งโดยมากห้องของบ้านเรือนที่ประเทศญี่ปุ่นจะมีพื้นผิวส่วนที่เป็นผิวแข็งน้อย และประกอบไปด้วยพื้นผิวนิ่ม เช่น เสื่อทาทามิ (tatami) เบาะ ฉากกั้น เป็นต้น ประกอบกับเพดานที่โดยมากไม่ใช่โถงสูง ทำให้ปริมาตรของห้องนั้นไม่ใหญ่มาก องค์ประกอบเหล่านี้ทำให้เสียงก้องภายในพื้นที่อยู่อาศัย (residential dwellings) นั้นค่อนข้างน้อย จึงทำให้คุณเคมีความเคยชินกับสภาพอะคูสติกแบบนั้น จนกระทั่งเมื่อกลับมาเมืองไทยแล้วสร้างบ้านหลังใหม่ให้ครอบครัว ก็พบว่าพื้นที่ส่วนกลางของบ้านซึ่งมีฟังก์ชันเป็นห้องนั่งเล่นไปในตัวนั้นมีเสียงก้องที่ค่อนข้างสูง ซึ่งโดยส่วนตัวแล้วคุณเคยังไม่ค่อยประทับใจกับสภาพอะคูสติกแบบนี้ ทีมงานเซ้นส์ดีได้เข้าไปสำรวจหน้างานแล้ว

Read More »
Blog

งานซับเสียงห้องทำงาน บริษัท i-secure

หลังจากที่ทางทีมงานเซ้นส์ดีได้ทำการแก้ไขปัญหาเรื่องเสียงก้องให้กับห้องประชุม huddle space ที่มีการใช้ระบบ video-conference ไปแล้ว ทางร้านเซ้นส์ดีก็ได้รับความไว้วางใจจากลูกค้า i-secure ให้ช่วยแก้ปัญหาเรื่องเสียงก้องในห้องทำงานของผู้บริหารต่อเนื่องไปด้วยเลย เนื่องจากทางผู้บริหารก็มีการใช้งานระบบ video-conferencing อยู่ตลอด และประสบปัญหาเรื่องเสียงที่คล้ายกันกับห้อง huddle space ซึ่งทีมงานเซ้นส์ดีก็ได้ทำการซับเสียง โดยเพิ่มปริมาณวัสดุซับเสียงเข้าไปในปริมาณที่พอเหมาะ ทำให้เสียงก้อง (reverberation) นั้นน้อยลงเยอะ ให้ความรู้สึกว่าห้องนั้นมีความเงียบลง ซึ่งนอกเหนือจากการที่ทางผู้บริหารสามารถประชุม online ได้อย่างมีประสิทธิภาพเนื่องจากได้ยินเสียงจากคู่สนทนาชัดเจน และผู้ฟังปลายทางยังสามารถได้ยินผู้บริหารได้อย่างชัดถ้อยชัดคำแล้วนั้น

Read More »
Blog

งานซับเสียงห้อง Huddle Space บริษัท i-secure

งานซับเสียงห้อง huddle space เพื่อใช้ในการทำ video-conference ที่มาที่ไปของงานนี้คือ ลูกค้าประสบปัญหาเสียงภายในห้องประชุมย่อย ที่มีการใช้ระบบ video-conferencing อยู่ต่อเนื่อง และมีความรู้สึกว่าเวลาทำการประชุมออนไลน์นั้น สตาฟฟังเสียงจากฝั่งปลายสาย (far-end) ได้ไม่ชัดเจนเท่าที่ควร อีกทั้งปลายสายก็ยังฟังเสียงจากสตาฟฝั่งต้นทาง (near-end) ไม่ค่อยรู้เรื่องอีกด้วย ลูกค้าจึงติดต่อทางร้านเซ้นส์ดีให้เข้าไปช่วยประเมิน (assess) ปัญหา และหาสาเหตุของปัญหาที่แท้จริง ซึ่งจากการที่ทางทีมงานเซ้นส์ดีได้เข้าไปตรวจสอบพบว่าปัญหาประกอบไปด้วย 2 ปัญหาเรื่องเสียงที่ไม่เกี่ยวกัน แต่เกิดจากปัญหาของสภาพอะคูสติกภายในห้องต้นทางเดียวกัน

Read More »
Blog

งานกรุประตูโรงหนัง House Samyan Mitrtown

งานกรุประตูโรงหนัง House Samyan ที่ตึกสามย่านมิตรทาวน์ หรือเดิมทีคือ “House RCA” พึ่งจะทำการสร้างเสร็จ พร้อมย้ายและเปิดตัวโรงหนังอย่างเป็นทางการไปเมื่อ 26 กันยายน 2562 ให้ผู้คนที่สนใจเข้าชมภาพยนตร์อิสระ หรือ “หนังอินดี้” “หนังนอกกระแส” แวะเวียนเข้ามาชมได้ รายงานการวัดค่าเสียง (Noise Measurement): – ความดังเสียงสูงสุด (Maximum peak) คือ

Read More »
Blog

งานรับเหมาปรับปรุงห้องชมรมดนตรี มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

งานเปลี่ยนจากห้องเอนกประสงค์เป็นห้องชมรมดนตรี มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ทางร้านเซ้นส์ดีได้รับความไว้วางใจจากทางคณะอาจารย์ให้เข้ารับเหมาปรับปรุงห้อง พร้อมกรุผนังกั้นเสียง และทำการซับเสียงภายในห้อง เพื่อรองรับการซ้อมดนตรีของนักศึกษาแพทย์ ตอนเย็นถึงค่ำหลังจากที่ไม่มีการเรียนการสอนแล้ว

Read More »
Blog

วัดระดับความดังเสียงต่างๆ ภายในห้องเครื่องของโรงงานอาหารสัตว์ที่จังหวัดสุพรรณบุรี

วัดระดับความดังเสียงต่างๆ ภายในห้องเครื่องของโรงงานอาหารสัตว์ที่จังหวัดสุพรรณบุรี สภาพแวดล้อมของการวัด (test environment) และวิธีการเรียบเรียงการวัด (test methodology): การวัดเสียงมีขึ้นระหว่างเวลา 13.30 น. – 15.00 น. ของวันที่ 14 พฤศจิกายน 2562   – เครื่องวัดเสียงได้มาตรฐาน IEC-61672 Class 1 –

Read More »
Blog

งานติดตั้งระบบภาพและเสียง โซนเคาน์เตอร์ต้อนรับและบริเวณพักคอย Grab ประเทศไทย

ช่วงที่ธุรกิจส่งอาหารและส่งของ (food delivery / logistics) เริ่มที่จะออกดอกออกผลและบูมมาก บริษัท start-up รายใหม่ๆเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องอันเป็นผลมาจากโมเดลธุรกิจแบบใหม่ที่ใช้ออนไลน์แพลตฟอร์ม (online platform) มาเป็นตัวกลางเชื่อมระหว่างผู้ขาย (supplier) และผู้ซื้อ (customer) เข้าด้วยกันผ่านการใช้แอปพลิเคชัน (application) บนสมาร์ทโฟน (smartphone) ซึ่งเรียกว่าเป็นออนไลน์แพลตฟอร์มตัวหนึ่งทำหน้าที่เป็นตัวบริหารจัดการคิวงาน (การรับ/การส่งออเดอร์ต่างๆ) คอยประสานหาเจ้าของยานพาหนะที่ว่างอยู่ แต่อยากนำยานพาหนะนั้นมาใช้ให้เกิดรายได้เสริม มาช่วยขับขี่เพื่อส่งอาหาร สิ่งของ

Read More »
Blog

ออกแบบห้องและหอประชุมของบริษัทเอกชนแห่งหนึ่ง

งานออกแบบห้องและหอประชุมของบริษัทเอกชนแห่งหนึ่งในกรุงเทพ ระบบเสียงโดยรวม: 1. รองรับการขยายเสียงพูด (speech reinforcement) นำเสนอ (presentation) ประชุม (meeting) ทั่วไป  2. ระบบ Dante-based เพื่อรองรับการส่งสัญญาณเสียงดิจิทัลคุณภาพสูง ไปมาระหว่างห้อง/พื้นที่ โดยใช้สาย Category 5e/6 แบบไม่มีชีลด์ [unshielded, (UTP)] 3. ไมโครโฟนแบบเรียงแถวสำหรับติดตั้งกับเพดาน (Ceiling

Read More »
Blog

ติดแผ่นซับเสียงโพลีเอสเตอร์ (Polyester Absorption Panel) ลดการรวนของกล้องชนิด auto-tracking

การใช้กล้องแบบ auto-tracking คอยหมุนจับภาพผู้พูดโดยอัตโนมัตินั้นเป็นคอนเซ็ปต์ (concept) ที่ดี แต่หากสภาพอะคูสติกไม่เป็นใจ ก็สามารถทำให้กล้องนั้นรวนได้ โดยหลักการของกล้องนั้นสามารถเล็งเห็นแหล่งที่มา (localization) ของเสียงได้จากความดังเสียงที่วิ่งมาเข้าในไมโครโฟนเรียงแถวในตัว (built-in microphone array) พร้อมกับระบบเซนเซอร์หลายตัวที่มาอยู่ภายในตัวกล้อง (built-in sennsors) ทำงานร่วมกัน ตัวกล้องซึ่งมี 2 ตัวที่ใช้พร้อมกันจึงสามารถบรรลุเป้าหมายของการเป็น speaker-tracking camera system ได้  ปัญหามีอยู่ว่ากล้องนั้นถูกติดตั้งค่อนข้างใกล้กับฝ้าเพดาน

Read More »
Blog

สถานีรถไฟฟ้า BTS – งานจำลองค่าเสียง (Acoustical Properties Simulation)

งานนี้เป็นการตรวจสอบหรือ verify ว่าค่าเสียงอันประกอบไปด้วย ความดัง (Sound-Pressure-Level, dB-SPL), ดัชนีชี้วัดการส่งผ่านเสียงพูด (Speech-Transmission-Index, STI) ของระบบเสียงตามสาย (Public Address System) ที่จะติดตั้งภายในสถานีรถไฟฟ้า BTS ตามจุดต่างๆ (10+ สถานี) นั้นมีค่าที่เหมาะสมแล้วหรือไม่ ขั้นตอนการทำงาน: 1. รับแบบ AutoCAD จากลูกค้า ซึ่งต้องประกอบไปด้วย: 

Read More »
Blog

งานจำลองหาการครอบคลุม (Sound Coverage) และการกระจายระดับเสียง (dB-SPL Distribution) ของระบบเสียงภายในห้องโถงนิทรรศการ (Exhibition Hall)

สืบเนื่องมาจากว่าทางลูกค้าต้องการที่จะทราบอย่างเป็น + เห็นรูปธรรมว่าระบบเสียงที่ทางร้านเซ้นส์ดีนั้นได้ออกแบบไปให้นั้น ครอบคลุมพื้นที่ภายในโถงนิทรรศการ (Exhibition Hall) หรือไม่ ด้วยระบบลำโพงรุ่นที่ทางร้านตั้งใจออกแบบให้นั้นมี software ที่ช่วยในการออกแบบและสามารถจำลองระดับความดังเสียงได้ ทางร้านจึงนำแปลนของห้องมา mapping (ใส่เข้าไปใน software) และทำการ simulate หรือ จำลองระดับเสียงออกมาเพื่อประกอบการนำเสนอลูกค้า เพื่อเป็นการยืนยันว่าระบบลำโพงที่ทางร้านจะจัดชุดให้นั้นมีความดังโดยเฉลี่ยที่ครอบคลุมทั้งพื้นที่ รูปภาพที่ 1 นั้นคือปริมาณของเสียงตรง (direct sound) ไปยัง

Read More »
Blog

Volve Hotel – งานติดตั้งลำโพงสำหรับเสียงเพลง background music (BGM) ภายในร้านกาแฟในล็อบบี้

งานนี้เป็นงานติดตั้งลำโพง background music (BGM) ในส่วนของล็อบบี้/โซนร้านกาแฟของโรงแรม Volve Hotel Bangkok ซึ่งตั้งอยู่ในซอยสุขุมวิท 53 (ทะลุไป ซอยทองหล่อ 1 ได้) พื้นที่มีลักษณะไม่ใหญ่นัก แต่เป็น “L-shape” ทำให้พื้นที่นั่งฟัง (audience area) นั้นหักมุมตามห้อง ถึงกระนั้นการติดตั้งลำโพง Audac – ATEO4

Read More »
Blog

โรงพยาบาล วิเชียรบุรี จังหวัด เพชรบูรณ์ – วัดค่าเสียง (dBA-SPL, NC, LAeq, Sound Measurement)

TEST ENVIRONMENT การวัดมีขึ้นระหว่างเวลา 11.30 น. – 13.30 น.  รายละเอียดการวัดค่า: − เครื่องวัดเสียงได้มาตรฐาน IEC-61672 Class 1 − ตั้งเครื่องวัดบนขาตั้ง ที่ระดับความสูง 1.25 ซม. − ชนิดของค่าเสียงที่วัดตามจุดต่างๆ:      1. dB-SPL (A-weight)

Read More »
Blog

บริษัท ไอบีคอน จำกัด – งานซับเสียงก้องภายในห้องประชุม

งานนี้ลูกค้าประสบกับปัญหาเสียงก้องที่มากเกินภายในห้องประชุมของบริษัท ซึ่งห้องประชุมนั้นประกอบไปด้วยพื้นผิวที่แข็งเป็นส่วนใหญ่ เช่น ผนังปูน พื้นกระเบื้อง เพดานเปลือย ทำให้มีปริมาณการก้องของเสียงค่อนข้างมากหากเทียบกับปริมาตของห้อง (กว้าง 5 x ยาว 8 x สูง 3.30 เมตร = 132 ลบ.ม.) ซึ่งมีขนาดไม่ใหญ่มากนัก จากการที่วัดได้:ก่อนทำ = Reverberation Time 60dB

Read More »
Blog

งานออกแบบพร้อมติดตั้งระบบประชุม และการประชุมทางไกลผ่าน web-based application เช่น Skype

เกี่ยวกับลูกค้าและงานนี้ ลูกค้างานนี้เป็นบริษัทที่ทำธุรกิจโรงแรมในหลายสาขา โดย สันธิญา รีสอร์ท แอนด์ สปา มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ในกรุงเทพฯ โดยห้องนี้เป็นห้องประชุมที่สามารถจัดการประชุมผู้บริหาร รวมถึงการประชุมอื่นๆ เช่น ประชุมฝ่ายขาย เป็นต้น ซึ่งจะมีการทำ video-conference ที่เป็น software-based applications เช่น Skype, Zoom, Line video-call, WebEx ฯลฯ 

Read More »
Blog

ตัวอย่างการวิเคราะห์เพื่อกำหนดแนวทางการออกแบบอะคูสติกของหอประชุมโรงแรม

*ภาพข้างต้นสำหรับแสดงไว้เป็นตัวอย่างของการทำ sound simulation เท่านั้น ไม่ใช่การจำลองของห้องที่อยู่ในรายงานข้างล่างนี้ รายงานนี้จัดทำขึ้นเพื่อกำหนดแนวทางการออกแบบอะคูสติกของหอประชุมโรงแรมแห่งหนึ่ง จากแบบที่ได้รับมา ลักษณะของห้องเป็นไปตามนี้: เป็นห้องหรือโถงสำหรับการประชุม มีเวทีแบบเคลื่อนย้าย (movable stage) อยู่หน้าห้อง หลังเวทีเป็นห้อง AHU และ บันได หลังห้องมีโถงพักคอย (pre-function) และทางเดิน service เป็นห้องสี่เหลี่ยมผืนผ้า กว้าง x ยาว

Read More »
Blog

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) – งานออกแบบปรับปรุงระบบโสตทัศนูปกรณ์ ห้องประชุมผู้บริหาร

สืบเนื่องมาจากทางธนาคารต้องการปรับปรุงระบบโสตทัศนูปกรณ์ของห้องประชุมผู้บริหารใหม่ ให้มีความทันสมัย และตอบโจทย์การใช้งานที่เพิ่มเติมไปจากเดิม ทางทีมงานออกแบบ ซึ่งหลังจากได้รับการสั่งจ้างอย่างเป็นทางการแล้วจึงดำเนินการเริ่มตั้งแต่ขั้นตอนแรก นั่นคือ:  1. จัดการนัดประชุมรับความต้องการ (needs analysis) ของผู้ใช้งานทั้งในส่วนของ เจ้าหน้าที่ดูแลระบบโสตทัศนูปกรณ์ (AV operators) และผู้บริหารที่จะใช้ห้องของทางหน่วยงาน (end-users) ซึ่งความต้องการประกอบไปด้วย:     – เพิ่ม USB และ wireless charger บนโต๊ะผู้ประชุมอย่างทั่วถึง 

Read More »
Blog

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี – งานออกแบบพร้อมติดตั้ง (บางส่วน) และเซ็ทอัพระบบเสียง ห้องประชุม

งานนี้ทางลูกค้าได้ติดต่อมาให้ทางร้านเซ้นส์ดีช่วยวางระบบเสียงให้แก่ทางหน่วยงานวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี และต้องการให้ทางร้านเข้าไปเซ็ทอัพและตั้งค่า (setup & configure) ตัวดิจิตอลมิกเซอร์ Behringer X32 Producer และเครื่องจัดการระบบลำโพง (Loudspeaker Management System) Behringer DCX2496LE ซึ่งทางร้านได้แนะนำไปให้ก่อนหน้าผ่านทางลูกค้า เนื่องจากทางหน่วยงานไม่มีเจ้าหน้าที่โสตทัศนูปกรณ์ที่เชี่ยวชาญประจำอยู่ จึงอยากได้ระบบที่ถูกเซ็ทและตั้งค่าไว้แล้ว โดยให้ใครก็ได้สามารถมาเปิดระบบแล้วเร่งเสียงขึ้นได้เลย โดยที่เสียงยังคงคุณภาพเหมือนตอนแรกที่เซ็ทไว้ ซึ่งตรงนี้ หากพิจารณาอย่างเร็วๆ หลายคนที่ทำงานอยู่ในวงการโสตทัศนูปกรณ์ (audiovisual)

Read More »
Blog

ระบบเพลงพื้นหลัง Background Music (BGM)

งานออกแบบพร้อมติดตั้งระบบ BGM ให้กับ Virtual Reality Cafe, VR1 – Thonglor เป็นงานระบบเล็กๆซึ่งอุปกรณ์ประกอบไปด้วย: 1. Yamaha = MA2030 = มิกเซอร์แบบมีแอมปลิไฟเออร์ในตัว (Mixing Amplifier) x 1 เครื่อง2. Yamaha = VS6W =

Read More »
Blog

Renaissance Pattaya Resort and Spa – งานออกแบบพร้อมติดตั้ง ระบบภาพและเสียงโรงแรม

งานนี้เป็นงานแรกๆของทางร้านเซ้นส์ดี โดยทางร้านได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าที่เป็น Hotel Developer เข้ารับหน้าที่เป็น Audiovisual (AV) Designer ออกแบบระบบภาพและเสียงทั้งหมดภายในพื้นที่โรงแรม Renaissance Pattaya Resort and Spa ซึ่งตั้งอยู่ที่ ตำบลนาจอมเทียน อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี โดยพื้นที่ต่างๆที่อยู่ภายใต้ขอบเขตการทำงาน (Scope of Work) ของทางร้านเซ้นส์ดีประกอบไปด้วย: 1. ร้านอาหาร

Read More »
Blog

งานติดตั้งระบบโฮมเธียเตอร์บ้านลูกค้า

งานนี้เป็นงานที่ลูกค้าซื้อสินค้าเอง และจ้างทางร้านเซ้นส์ดีเราติดตั้ง ซึ่งทางลูกค้าอยากได้ทีมงานช่างที่มีความเชี่ยวชาญในการติดตั้งและขึงจอแบบ fixed screen ขนาด 180″ ดังที่แสดงในรูป: 

Read More »
Blog

นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล

นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล           ทางร้านฯ เซ้นส์ดี (sense-d.com) ได้จัดทำนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ขึ้นเพื่อชี้แจงการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล (Personal Information) ของผู้ใช้บริการทุกท่าน ที่ติดต่อเข้ามายังเว็บไซต์ของเรา ดังนี้:การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล: เพื่อความสะดวกในการให้บริการ แก่ลูกค้าทุกท่านที่เข้ามาใช้บริการเว็บไซต์ของทางร้านฯ จึงได้จัดเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล ของท่านไว้ เช่น อีเมล์แอดเดรส (Email Address) ชื่อ (Name)

Read More »
Blog

นโยบายการรับประกันสินค้า

นโยบายการรับประกันสินค้า ทางร้านเซ้นส์ดี (sense-d.com) โดย บริษัท โปรไทม์ บิสซิเนส จำกัด สงวนสิทธ์รับประกันเฉพาะสินค้าที่ซื้อจากทางบริษัทฯ เท่านั้น โดยสินค้าที่ซื้อผ่านเว็บไซต์ของทางร้านฯ หรือผ่านช่องทางแบบออฟไลน์อื่นๆ มีการรับประกันจากผู้ผลิตและผู้นำเข้าที่แตกต่างกัน โดยให้ เป็นไปตามเงื่อนไขการรับประกันของแต่ละผู้ผลิต ทั้งนี้ ลูกค้าสามารถสอบถามทางร้านฯได้ ผ่านช่องทางต่างๆ ที่แสดงไว้ในหัวข้อ ติดต่อเรา การรับประกันสินค้าจะเริ่มนับจากวันที่สินค้าได้รับการส่งมอบให้แก่ลูกค้าตามหลักฐานการซื้อ เช่น ใบกำกับภาษี ใบเสร็จรับเงิน ใบส่งของ ในการรับบริการซ่อมสินค้า หากสินค้าอยู่ในประกัน ลูกค้าต้องเสียค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการส่งซ่อมเอง

Read More »
Blog

ข่าวสาร (บทวิเคราะห์สภาพอะคูสติก Jubilee Hall, โบสถ์ Saint Ita, Chicago, IL, USA ฤดูใบไม้ร่วง เช้าวันอาทิตย์ที่ 16 ตุลาคม 2548)

         โบสถ์แห่งนี้ตั้งอยู่ที่มุมถนน Broadway และ Catalpa ในย่าน Edge Water โครงสร้างเป็นปูนซีเมนต์สีเทาบริสุทธิ์และมีหน้าต่างสูง ขนาดภายในของโถงโดยประมาณ คือ 12 x 30 x 10 เมตร (ก x ย x ส)

Read More »