Blog

งานซับเสียงโถงนั่งเล่นบ้านคุณเค

งานนี้ลูกค้า – คุณเค ต้องการที่จะลดเสียงก้องภายในโถงนั่งเล่นของครอบครัวลงด้วยความที่คุณเคมีความคุ้นเคยกับสภาพอะคูสติกของห้องอยู่อาศัยที่ประเทศญี่ปุ่นพอสมควร เนื่องจากเคยใช้ชีวิตอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่นอยู่ช่วงเวลานึง ซึ่งโดยมากห้องของบ้านเรือนที่ประเทศญี่ปุ่นจะมีพื้นผิวส่วนที่เป็นผิวแข็งน้อย และประกอบไปด้วยพื้นผิวนิ่ม เช่น เสื่อทาทา…

Read More »

งานซับเสียงห้องทำงาน บริษัท i-secure

หลังจากที่ทางทีมงานเซ้นส์ดีได้ทำการแก้ไขปัญหาเรื่องเสียงก้องให้กับห้องประชุม huddle space ที่มีการใช้ระบบ video-conference ไปแล้ว ทางร้านเซ้นส์ดีก็ได้รับความไว้วางใจจากลูกค้า i-secure ให้ช่วยแก้ปัญหาเรื่องเสียงก้องในห้องทำงานของผู้บริหารต่อเนื่องไปด้วยเลย เนื่องจากทางผู้บริหารก็มีการใช้งานระบบ video-conferencing อยู่ตลอด

Read More »

งานซับเสียงห้อง Huddle Space บริษัท i-secure

งานซับเสียงห้อง huddle space เพื่อใช้ในการทำ video-conference ที่มาที่ไปของงานนี้คือ ลูกค้าประสบปัญหาเสียงภายในห้องประชุมย่อย ที่มีการใช้ระบบ video-conferencing อยู่ต่อเนื่อง และมีความรู้สึกว่าเวลาทำการประชุมออนไลน์นั้น สตาฟฟังเสียงจากฝั่งปลายสาย (far-end) ได้ไม่ชัดเจนเท่าที่ควร อีกทั้งปลายสายก็ยังฟังเสียงจากสตาฟฝั่งต้นทาง

Read More »

กำแพงและหน้าต่างกันเสียงถนน (acoustic window & wall systems)

กำแพงและหน้าต่างกันเสียงถนนงานนี้เป็นการกันเสียงจากการจราจรและถนนไม่ให้เข้าสู่ห้องนอนที่ติดกับถนนใหญ่ ซึ่งมีความพลุกพล่านมาก โดยเฉพาะเวลาเร่งด่วนทางทีมงานได้ทำการรื้อถอนหน้าต่างเก่าซึ่งเป็นหน้าต่างอะลูมีเนียมบานสไลด์ออก และแทนที่ด้วยหน้าต่าง uPVC (unplasticized Poly Vinyl Chloride) ชนิดที่มีโปรไฟล์ (profile)

Read More »

งานกรุประตูโรงหนัง House Samyan Mitrtown

งานกรุประตูโรงหนัง House Samyan ที่ตึกสามย่านมิตรทาวน์ หรือเดิมทีคือ “House RCA” พึ่งจะทำการสร้างเสร็จ พร้อมย้ายและเปิดตัวโรงหนังอย่างเป็นทางการไปเมื่อ 26 กันยายน 2562 ให้ผู้คนที่สนใจเข้าชมภาพยนตร์อิสระ หรือ “หนังอินดี้” “หนังนอกกระแส” แวะเวียนเข้ามาชมได้ รายงานการวัดค่าเสียง (Noise Measurement)

Read More »

งานรับเหมาปรับปรุงห้องชมรมดนตรี มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

งานเปลี่ยนจากห้องเอนกประสงค์เป็นห้องชมรมดนตรี มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราชทางร้านเซ้นส์ดีได้รับความไว้วางใจจากทางคณะอาจารย์ให้เข้ารับเหมาปรับปรุงห้อง พร้อมกรุผนังกั้นเสียง และทำการซับเสียงภายในห้อง เพื่อรองรับการซ้อมดนตรีของนักศึกษาแพทย์ ตอนเย็นถึงค่ำหลังจากที่ไม่มีการเรียนการสอนแล้วภาพที่ 1 ก่อนปรับปรุงภาพที่ 2

Read More »

วัดค่าเสียงก้อง Reverberation Time 60dB [(R)T60], Tuba Bar, กทม.

ลูกค้าอยากทราบถึงสภาพอะคูสติกของห้องทางร้านจึงดำเนินการวัดค่าเสียงทางอะคูสติก (acoustical properties measurement) และได้ค่าต่างๆตามนี้:ภาพที่ 1 = ค่า (R)T60 (ค่าเสียงก้อง)ภาพที่ 2 = ค่าทางอะคูสติกรายละเอียดปลีกย่อยต่างๆ คลิปที่ 1 = เสียงเสมือนจริงเวลาอยู่ในห้อง (Auralization)

Read More »

วัดระดับความดังเสียงต่างๆ ภายในห้องเครื่องของโรงงานอาหารสัตว์ที่จังหวัดสุพรรณบุรี

วัดระดับความดังเสียงต่างๆ ภายในห้องเครื่องของโรงงานอาหารสัตว์ที่จังหวัดสุพรรณบุรีสภาพแวดล้อมของการวัด (test environment) และวิธีการเรียบเรียงการวัด (test methodology):การวัดเสียงมีขึ้นระหว่างเวลา 13.30 น. – 15.00 น. ของวันที่ 14 พฤศจิกายน 2562 – เครื่องวัดเสียงได้มาตรฐาน IEC-61672 Class 1 – ตั้งเครื่องวัดที่ระดับความสูง 1.25 ซม

Read More »

งานติดตั้งระบบภาพและเสียง โซนเคาน์เตอร์ต้อนรับและบริเวณพักคอย Grab ประเทศไทย

ช่วงที่ธุรกิจส่งอาหารและส่งของ (food delivery / logistics) เริ่มที่จะออกดอกออกผลและบูมมาก บริษัท start-up รายใหม่ๆเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องอันเป็นผลมาจากโมเดลธุรกิจแบบใหม่ที่ใช้ออนไลน์แพลตฟอร์ม (online platform) มาเป็นตัวกลางเชื่อมระหว่างผู้ขาย (supplier) และผู้ซื้อ (customer) เข้าด้วยกันผ่านการใช้แอปพลิเคชัน (application)

Read More »

ออกแบบห้องและหอประชุมของบริษัทเอกชนแห่งหนึ่ง

งานออกแบบห้องและหอประชุมของบริษัทเอกชนแห่งหนึ่งในกรุงเทพระบบเสียงโดยรวม:1. รองรับการขยายเสียงพูด (speech reinforcement) นำเสนอ (presentation) ประชุม (meeting) ทั่วไป 2. ระบบ Dante-based เพื่อรองรับการส่งสัญญาณเสียงดิจิทัลคุณภาพสูง ไปมาระหว่างห้อง/พื้นที่ โดยใช้สาย Category 5e/6 แบบไม่มีชีลด์ [unshielded, (UTP)]3. ไมโครโฟน

Read More »

ติดแผ่นซับเสียงโพลีเอสเตอร์ (Polyester Absorption Panel) ลดการรวนของกล้องชนิด auto-tracking

การใช้กล้องแบบ auto-tracking คอยหมุนจับภาพผู้พูดโดยอัตโนมัตินั้นเป็นคอนเซ็ปต์ (concept) ที่ดี แต่หากสภาพอะคูสติกไม่เป็นใจ ก็สามารถทำให้กล้องนั้นรวนได้ โดยหลักการของกล้องนั้นสามารถเล็งเห็นแหล่งที่มา (localization) ของเสียงได้จากความดังเสียงที่วิ่งมาเข้าในไมโครโฟนเรียงแถวในตัว (built-in microphone array)

Read More »

งานจำลองหาการครอบคลุม (Sound Coverage) และการกระจายระดับเสียง (dB-SPL Distribution) ของระบบเสียงภายในห้องโถงนิทรรศการ (Exhibition Hall)

สืบเนื่องมาจากว่าทางลูกค้าต้องการที่จะทราบอย่างเป็น + เห็นรูปธรรมว่าระบบเสียงที่ทางร้านเซ้นส์ดีนั้นได้ออกแบบไปให้นั้น ครอบคลุมพื้นที่ภายในโถงนิทรรศการ (Exhibition Hall) หรือไม่ ด้วยระบบลำโพงรุ่นที่ทางร้านตั้งใจออกแบบให้นั้นมี software ที่ช่วยในการออกแบบและสามารถจำลองระดับความดังเสียงได้ ทางร้านจึงนำแปลนของห้องมา mapping

Read More »

สถานีรถไฟฟ้า BTS – งานจำลองค่าเสียง (Acoustical Properties Simulation)

งานนี้เป็นการตรวจสอบหรือ verify ว่าค่าเสียงอันประกอบไปด้วย ความดัง (Sound-Pressure-Level, dB-SPL), ดัชนีชี้วัดการส่งผ่านเสียงพูด (Speech-Transmission-Index, STI) ของระบบเสียงตามสาย (Public Address System) ที่จะติดตั้งภายในสถานีรถไฟฟ้า BTS ตามจุดต่างๆ (10+ สถานี) นั้นมีค่าที่เหมาะสมแล้วหรือไม่ขั้นตอนการทำงาน

Read More »

ห้องยิมของครูหนุ่ม ซุมบ้า (Num Zumba) – งานเพิ่มศักยภาพระบบภาพและเสียง

สภาวะระบบในปัจจุบัน โดยธรรมชาติของห้องสตูดิโอออกกำลังกายนั้นจะประกอบไปด้วยกระจกและผนังแข็ง หรือในที่นี้นั้นเป็นผนังปูนและกระจก ทำให้ห้องสตูดิโอนั้นมีเสียงก้องอยู่พอสมควร และเนื่องจากครูฝึกต้องใช้เสียงเพลงประกอบการสอน ดังนั้นการทำระบบเสียงให้ดีและชัดเจนจึงเป็นสิ่งจำเป็น เพราะเสียงเพลงคือหัวใจหลักของการฝึกสอน ระบบเสียงที่ทางลูกค้า

Read More »

โรงพยาบาล วิเชียรบุรี จังหวัด เพชรบูรณ์ – วัดค่าเสียง (dBA-SPL, NC, LAeq, Sound Measurement)

TEST ENVIRONMENT การวัดมีขึ้นระหว่างเวลา 11.30 น. – 13.30 น. รายละเอียดการวัดค่า: − เครื่องวัดเสียงได้มาตรฐาน IEC-61672 Class 1 − ตั้งเครื่องวัดบนขาตั้ง ที่ระดับความสูง 1.25 ซม. − ชนิดของค่าเสียงที่วัดตามจุดต่างๆ: 1. dB-SPL (A-weight) 2. Noise Curve (NC) 3. LAeq 1 ชั่วโมง (ค่าเฉลี่ย SPL ภายใน 1 ชั่วโมง)

Read More »

Volve Hotel – งานติดตั้งลำโพงสำหรับเสียงเพลง background music (BGM) ภายในร้านกาแฟในล็อบบี้

งานนี้เป็นงานติดตั้งลำโพง background music (BGM) ในส่วนของล็อบบี้/โซนร้านกาแฟของโรงแรม Volve Hotel Bangkok ซึ่งตั้งอยู่ในซอยสุขุมวิท 53 (ทะลุไป ซอยทองหล่อ 1 ได้) พื้นที่มีลักษณะไม่ใหญ่นัก แต่เป็น “L-shape” ทำให้พื้นที่นั่งฟัง (audience area) นั้นหักมุมตามห้อง ถึงกระนั้นการติดตั้งลำโพง Audac – ATEO4 สีขาว x 2 ใบ

Read More »

ศูนย์ฟอกไต เคที เมดิคอล เซอร์วิส – ตรวจสอบระดับเสียงแบบเฉลี่ยระหว่างช่วงเวลาใดๆ (LAeq)

TEST ENVIRONMENT การวัดมีขึ้นระหว่างเวลา 14.00 น. – 18.00 น. ของวันที่ 16 ตุลาคม 2561 รายละเอียดการวัดค่า: − เครื่องวัดเสียงได้มาตรฐาน IEC-61672 Class 1 − เครื่องวัดตั้งเป็นโหมด LAeq − วัดแบบ A-weight − วัดความดังทุกๆ 1 วินาที − คำนวนค่าเฉลี่ยความดังทุกๆ 1 นาที − ตั้งเครื่องวัดบนขาตั้ง

Read More »

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) – งานออกแบบปรับปรุงระบบโสตทัศนูปกรณ์ ห้องประชุมผู้บริหาร

สืบเนื่องมาจากทางธนาคารต้องการปรับปรุงระบบโสตทัศนูปกรณ์ของห้องประชุมผู้บริหารใหม่ ให้มีความทันสมัย และตอบโจทย์การใช้งานที่เพิ่มเติมไปจากเดิม ทางทีมงานออกแบบ ซึ่งหลังจากได้รับการสั่งจ้างอย่างเป็นทางการแล้วจึงดำเนินการเริ่มตั้งแต่ขั้นตอนแรก นั่นคือ: 1. จัดการนัดประชุมรับความต้องการ (needs analysis)

Read More »

ตัวอย่างการวิเคราะห์เพื่อกำหนดแนวทางการออกแบบอะคูสติกของหอประชุมโรงแรม

*ภาพข้างต้นสำหรับแสดงไว้เป็นตัวอย่างของการทำ sound simulation เท่านั้น ไม่ใช่การจำลองของห้องที่อยู่ในรายงานข้างล่างนี้รายงานนี้จัดทำขึ้นเพื่อกำหนดแนวทางการออกแบบอะคูสติกของหอประชุมโรงแรมแห่งหนึ่งจากแบบที่ได้รับมา ลักษณะของห้องเป็นไปตามนี้: เป็นห้องหรือโถงสำหรับการประชุม มีเวทีแบบเคลื่อนย้าย (movable stage) อยู่หน้าห้อง

Read More »

งานออกแบบพร้อมติดตั้งระบบประชุม และการประชุมทางไกลผ่าน web-based application เช่น Skype

เกี่ยวกับลูกค้าและงานนี้ลูกค้างานนี้เป็นบริษัทที่ทำธุรกิจโรงแรมในหลายสาขา โดย สันธิญา รีสอร์ท แอนด์ สปา มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ในกรุงเทพฯ โดยห้องนี้เป็นห้องประชุมที่สามารถจัดการประชุมผู้บริหาร รวมถึงการประชุมอื่นๆ เช่น ประชุมฝ่ายขาย เป็นต้น ซึ่งจะมีการทำ video-conference ที่เป็น software-based applications เช่น Skype, Zoom, Line

Read More »

บริษัท ไอบีคอน จำกัด – งานซับเสียงก้องภายในห้องประชุม

งานนี้ลูกค้าประสบกับปัญหาเสียงก้องที่มากเกินภายในห้องประชุมของบริษัท ซึ่งห้องประชุมนั้นประกอบไปด้วยพื้นผิวที่แข็งเป็นส่วนใหญ่ เช่น ผนังปูน พื้นกระเบื้อง เพดานเปลือย ทำให้มีปริมาณการก้องของเสียงค่อนข้างมากหากเทียบกับปริมาตของห้อง (กว้าง 5 x ยาว 8 x สูง 3.30 เมตร = 132 ลบ.ม.) ซึ่งมีขนาดไม่ใหญ่มากนัก จากการที่วัดได้

Read More »

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี – งานออกแบบพร้อมติดตั้ง (บางส่วน) และเซ็ทอัพระบบเสียง ห้องประชุม

งานนี้ทางลูกค้าได้ติดต่อมาให้ทางร้านเซ้นส์ดีช่วยวางระบบเสียงให้แก่ทางหน่วยงานวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี และต้องการให้ทางร้านเข้าไปเซ็ทอัพและตั้งค่า (setup & configure) ตัวดิจิตอลมิกเซอร์ Behringer X32 Producer และเครื่องจัดการระบบลำโพง (Loudspeaker Management System)

Read More »

ระบบเพลงพื้นหลัง Background Music (BGM)

งานออกแบบพร้อมติดตั้งระบบ BGM ให้กับ Virtual Reality Cafe, VR1 – Thonglor เป็นงานระบบเล็กๆซึ่งอุปกรณ์ประกอบไปด้วย:1. Yamaha = MA2030 = มิกเซอร์แบบมีแอมปลิไฟเออร์ในตัว (Mixing Amplifier) x 1 เครื่อง2. Yamaha = VS6W = ลำโพงตู้ 2-ทาง สีขาว x 4 ใบที่ทางร้านเลือกใช้ลำโพงรุ่นนี้เนื่องจาก ceiling เป็นเพดานปูนเปลือยทำให้การติดตั้งลำโพง

Read More »

งานติดตั้งระบบโฮมเธียเตอร์บ้านลูกค้า

งานนี้เป็นงานที่ลูกค้าซื้อสินค้าเอง และจ้างทางร้านเซ้นส์ดีเราติดตั้ง ซึ่งทางลูกค้าอยากได้ทีมงานช่างที่มีความเชี่ยวชาญในการติดตั้งและขึงจอแบบ fixed screen ขนาด 180″ ดังที่แสดงในรูป: ในการติดตั้งระบบนั้น มีประเด็นในเรื่องของการประสานงานและการทำงานร่วมกันกับวิศวกรไฟฟ้า ซึ่งเป็นทีมงานที่เดินและติดตั้งระบบไฟฟ้าทั้งหมด ซึ่งไฟฟ้า

Read More »

Renaissance Pattaya Resort and Spa – งานออกแบบพร้อมติดตั้ง ระบบภาพและเสียงโรงแรม

งานนี้เป็นงานแรกๆของทางร้านเซ้นส์ดี โดยทางร้านได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าที่เป็น Hotel Developer เข้ารับหน้าที่เป็น Audiovisual (AV) Designer ออกแบบระบบภาพและเสียงทั้งหมดภายในพื้นที่โรงแรม Renaissance Pattaya Resort and Spa ซึ่งตั้งอยู่ที่ ตำบลนาจอมเทียน อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรีโดยพื้นที่ต่างๆที่อยู่ภายใต้ขอบเขตการทำงาน

Read More »

นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล

นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ทางร้านฯ เซ้นส์ดี (sense-d.com) ได้จัดทำนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ขึ้นเพื่อชี้แจงการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล (Personal Information) ของผู้ใช้บริการทุกท่าน ที่ติดต่อเข้ามายังเว็บไซต์ของเรา ดังนี้:การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล: เพื่อความสะดวกในการให้บริการ แก่ลูกค้าทุกท่านที่เข้ามาใช้

Read More »

นโยบายการรับประกันสินค้า

นโยบายการรับประกันสินค้า ทางร้านเซ้นส์ดี (sense-d.com) โดย บริษัท โปรไทม์ บิสซิเนส จำกัด สงวนสิทธ์รับประกันเฉพาะสินค้าที่ซื้อจากทางบริษัทฯ เท่านั้น โดยสินค้าที่ซื้อผ่านเว็บไซต์ของทางร้านฯ หรือผ่านช่องทางแบบออฟไลน์อื่นๆ มีการรับประกันจากผู้ผลิตและผู้นำเข้าที่แตกต่างกัน โดยให้ เป็นไปตามเงื่อนไขการรับประกันของแต่ละผู้ผลิต

Read More »

ข่าวสาร (บทวิเคราะห์สภาพอะคูสติก Jubilee Hall, โบสถ์ Saint Ita, Chicago, IL, USA ฤดูใบไม้ร่วง เช้าวันอาทิตย์ที่ 16 ตุลาคม 2548)

โบสถ์แห่งนี้ตั้งอยู่ที่มุมถนน Broadway และ Catalpa ในย่าน Edge Water โครงสร้างเป็นปูนซีเมนต์สีเทาบริสุทธิ์และมีหน้าต่างสูง ขนาดภายในของโถงโดยประมาณ คือ 12 x 30 x 10 เมตร (ก x ย x ส) ม้านั่งทำด้วยไม้เนื้อแข็งเคลือบ (lacquered hardwood) มีประมาณ 30 แถว เรียงจากด้านหน้าถึงหลัง แต่ละแถวจากซ้ายไปขวาสามารถนั่งได้ประมาณ 16

Read More »